Design

Wat is ACT Nederland?

ACT Nederland is een onafhankelijke organisatie die actieve casemanagement biedt aan personen met (zware) letselschade van alle leeftijdscategorieën.

Sliders

Hoe gaan wij te werk?

Nadat Verzekeraars of belangenbehartigers ons hebben ingeschakeld, houden wij een kennismakingsgesprek. Na afloop van dit gesprek maken wij een plan van aanpak volgens ons 6 stappen plan. Tijdens het casemanagement- traject blijven wij tussentijds structureel en doelgericht communiceren met alle partijen

Options

Wat is onze specialisatie?

Onze specialisatie is de doelgroep jonge kinderen met letselschade, maar wij begeleiden uiteraard ook alle andere leeftijdscategorieën naar zelfredzaamheid en zelfstandigheid.

Vindingrijk en gedreven dát zijn wij!

Specifieke kennis van gezondheid en zorg, pedagogiek, arbeidsre-integratie en de wet en regelgeving met betrekking tot bovenstaande disciplines, maakt van de casemanager van ACT Nederland een professional met “geparallelliseerde” kennis. Dit houdt in dat de casemanager een specialist is op meerdere disciplines en juist dat maakt ons uniek in de wereld van de letselschade.

Na een ernstig ongeval staat de wereld van het slachtoffer en zijn/haar sociale omgeving op de kop. De eigen regie over het leven is weg. Naast het verwerken van het trauma moet er veel geregeld worden op de weg naar herstel. De aansprakelijkheidsverzekering speelt in dit proces een grote rol. Heeft die de aansprakelijkheid geheel of gedeeltelijk aanvaard? Dan kan de verzekeraar ACT Nederland inschakelen, met goedkeuring van het slachtoffer en zijn/haar advocaat.
Casemanagement is een methode van samenbrengen, regelen of coördineren van

diensten om aan de behoefte van cliënten tegemoet te komen. Het bestaat uit

het vaststellen van zorgbehoeften, afstemmen van de hulpverlening en follow up

(Wennink en Goudriaan 1991).

Een casemanager beheerst het proces van begin tot eind, met als doel de autonomie en zelfredzaamheid van de cliënt te bevorderen.

De diensten die wij in kunnen zetten zijn:

  • Casemanagement voor kinderen met letselschade (bv. NAH,dwarslaesie, amputaties)
  • Coaching
  • Begeleiden, ondersteunen en communiceren tussen klant, zorg-instellingen, en onderwijsinstellingen
  • Bemiddeling naar subsidiabele dienstverlening (UWV, gemeentes, WLZ-zorg of particuliere initiatieven)
  • Woningaanpassingen (subsidiabel en niet subsidiabel)
  • Ergonomische oplossingen thuis en op de werkplek
  • Stapsgewijze arbeidsreïntegratie
  • Scholing
  • Bemiddeling naar bewindvoering
  • Specifieke persoonlijke begeleiding op maat bij de zoektocht naar Particuliere en Reguliere seniorenzorg in zorgcentra, thuiszorg, verzorgd wonen en zorghotel.