Hoe gaan wij te werk?

Al jaren is het Nederlands overheidsbeleid gericht op re-integratie van mensen met een chronische beperking. Uit wetenschappelijk onderzoek blijkt dat het succes afhangt van de ervaring van sleutelfiguren in het reïntegratieproces, de interactie tussen opdrachtgever en cliënt, diens motivatie en de mate waarin hij/zij zelf initiatief neemt (bron: den Uijl, S.E., 2002)

ACT Nederland draagt bij aan het realiseren van dit overheidsbeleid, deels door overheidssubsidies te benutten. Nadat verzekeraars of belangenbehartigers ons hebben ingeschakeld, houden wij een kennismakingsgesprek. Daaraan kunnen zowel de belangenbehartiger als de schadebehandelaar deelnemen. Tijdens dit gesprek zullen wij vooral luisteren, informeren, antwoorden en adviseren. Nadien maken wij een plan van aanpak volgens ons 6-stappenmodel.

Tijdens het casemanagement-traject geven wij inhoud aan het plan van aanpak. Als wijzigingen noodzakelijk zijn, worden die altijd vooraf besproken. Wij blijven tussentijds structureel en doelgericht communiceren met alle partijen. Zo wordt voorkomen dat zaken vergeten, verloren of over het hoofd gezien worden. De verslaglegging vanaf het eerste tot het laatste contact gaat naar de belangenbehartiger en de verzekeraar. Beide partijen weten dus altijd wat de behoeften, vragen en de mogelijkheden in het schadedossier van het slachtoffer zijn.

Meer over ons

De Oprichtster

Mevrouw drs. Adri Roelofs is sinds 2007 als casemanager betrokken bij letselschadedossiers van jonge kinderen en volwassenen. Daarnaast is zij meer dan 30 jaar actief in het onderwijs als docent.

Adri Roelofs is sociaal pedagoog en studeerde Gezondheidswetenschappen (Arbeid en Gezondheid).