Wat doen wij?

Na een ernstig ongeval staat de wereld van het slachtoffer en zijn/haar sociale omgeving op de kop. De eigen regie over het leven is weg. Naast het verwerken van het trauma moet er veel geregeld worden op de weg naar herstel. Te denken valt aan revalidatie, woningaanpassingen, vervoersvoorzieningen, arbeidsreïntegratie en eventuele omscholing of het veranderen van opleiding. Belangrijke zaken die voor het slachtoffer en de sociale omgeving een hoop extra zorgen opleveren waar ze niet op voorbereid zijn. De aansprakelijkheidsverzekering speelt in dit proces een grote rol. Heeft die de aansprakelijkheid geheel of gedeeltelijk aanvaard? Dan kan de verzekeraar ACT Nederland inschakelen, met goedkeuring van het slachtoffer en zijn/haar advocaat. Ook de belangenbehartiger of het slachtoffer zelf kunnen de inschakeling van ACT Nederland voordragen aan de aansprakelijkheidsverzekering. Vanaf het moment van  inschakeling starten wij direct met ‘ontzorgen’ door middel van casemanagement. Hierbij streven wij naar het maximaal haalbare voor het slachtoffer en andere betrokkenen. Het doel is de regie over het eigen leven weer op te pakken.

Hoe ‘ontzorgen’ wij?

  • Casemanagement voor kinderen met letselschade (bv. NAH,dwarslaesie, amputaties)
  • Coaching
  • Begeleiden, ondersteunen en communiceren tussen klant, zorg-instellingen, en onderwijsinstellingen
  • Bemiddeling naar subsidiabele dienstverlening (UWV, gemeentes, WLZ-zorg of particuliere initiatieven)
  • Woningaanpassingen (subsidiabel en niet subsidiabel)
  • Ergonomische oplossingen thuis en op de werkplek
  • Stapsgewijze arbeidsreïntegratie
  • Scholing
  • Bemiddeling naar bewindvoering
  • Specifieke persoonlijke begeleiding op maat bij de zoektocht naar Particuliere en Reguliere seniorenzorg in zorgcentra, thuiszorg, verzorgd wonen en zorghotel.