Wat is onze specialisatie?

ACT Nederland is gespecialiseerd in casemanagement voor jonge kinderen met letselschade. Maar wij begeleiden ook personen van alle andere leeftijdscategorieën naar zelfredzaamheid en zelfstandigheid na een ongeval.

Letselschadedossiers van jonge kinderen lopen in het algemeen langer dan dossiers van andere leeftijdscategorieën. Het betreft meestal zwaar letsel zoals NAH, dwarslaesie of amputaties. Hierbij spelen veel meer factoren en betrokkenen een rol dan bij volwassenen. Wij begeleiden de ouders en het kind zo mogelijk vanaf het ongeval, tijdens het revalidatieproces en de fase erna. Dit betekent dat wij intensief, persoonlijk contact met onze cliënten onderhouden tot het dossier is gesloten.

Wie zijn wij?

ACT Nederland is een onafhankelijke organisatie die actieve casemanagement biedt aan personen met (zware) letselschade van alle leeftijdscategorieën.
Nadat Verzekeraars of belangenbehartigers ons hebben ingeschakeld, houden wij een kennismakingsgesprek. Na afloop van dit gesprek maken wij een plan van aanpak volgens ons 6 – stappen plan. Tijdens het casemanagement- traject blijven wij tussentijds structureel en doelgericht communiceren met alle partijen
Onze specialisatie is de doelgroep jonge kinderen met letselschade, maar wij begeleiden uiteraard ook alle andere leeftijdscategorieën naar zelfredzaamheid en zelfstandigheid.

6 Stappen

1. Probleem Analyse

In stap 1 worden de problemen in kaart gebracht van de client, zoals de medische toestand, de eventuele noodzaak van verpleging en verzorging, wonen en andere maatschappelijke factoren

2. Bepalen van success - en faalfactoren

Voorbeelden hiervan zijn: motivatie, interesse, sociale steun, sociaal netwerk, herstelproces

3. Bepalen van doelstellingen

Er worden korte en/of lange termijn doelstellingen gesteld om het herstel proces vorm te geven. Hierbij worden niet alleen de succesfactoren benut maar “alle spelers in het veld”.

4. Selecteren van oplossingen

ACT Nederland lost op een creatieve en innovatieve manier de geïnventariseerde problemen op

5. Vaststellen van activiteiten

In deze stap worden de activiteiten in overleg met alle betrokkenen vastgelegd

6. Maken van afpraken

Nadat alle betrokkenen akkoord zijn gegaan worden de afspraken uitgevoerd en zonodig stellen wij ze bij