Zes jaar geleden kreeg Ivo op 24 jarige leeftijd in het buitenland een auto-ongeluk waarbij hij NAH en beenbreuken opliep .

Er volgde een lang herstelproces voor Ivo en zijn leven na het ongeval was compleet  veranderd. Het meest belemmerende voor Ivo was dat hij vergeetachtig was, sneller moe was, zijn beperking bagataliseerde, te veel hooi op zijn vork nam, nieuwe grenzen opzocht en verleidingen niet kon weerstaan.

Drie jaar na zijn ongeval werd ACT Nederland door zijn belangenbehartiger voorgedragen aan de verzekeraar en na goedkeuring werd een casemanager ingeschakeld die op het terrein van begeleiding bij NAH deskundig is.

Relatie tot de cliënt

Na een kennismaking en intake startte ACT Nederland direct met “ontzorgen”.

Een analyse van zijn problemen en zijn mogelijkheden werd zo snel als mogelijk gevolgd door alternatieven voor Ivo én zijn  directe omgeving. In deze complexe casus speelden meerdere factoren een rol. De aanwezige valkuilen konden niet helemaal  worden voorkomen.  Grensoverschrijdend gedrag was er een van, maar de praktische ervaringen van Ivo met het overschrijden van grenzen droegen bij aan zijn besef wat hij wel en wat hij niet kon en wat hij daardoor uiteindelijk niet meer wilde.

De intensieve begeleiding én het vertrouwen in de casemanager van ACT Nederland, samen met de nieuwe en betekenisvolle omgeving van Ivo, waarin de succesfactoren zoals zijn sociale steun en het sociale netwerk optimaal werden benut,  droegen bij  aan het uiteindelijke reslultaat.

Langzaamaan ontstond  bij Ivo het zelfbesef of het ziekte- inzicht dat leidde tot de  uiteindelijk motivatie  voor zelfbescherming en het creëren van de eigen regie die nodig is om het welbevinden te waarborgen.

Relatie tot de belangenbehartiger en de verzekeraar

Het belang van het tussentijds en  transparant communiceren met alle betrokkenen zorgde voor een goede basis om gezamenlijk tot oplossingen te komen.

Relatie tot relevante instellingen

Het initiëren van de samenwerking met relevante instellingen voor zorg, arbeid, begeleiding, scholing,  arbeidsvermogen en bewindvoering, al dan niet met subsidiemogelijkheden, ondersteunden de te behalen doelstelling, namelijk zelfredzaamheid bevorderen in een betekenisvolle omgeving.

Resultaat

Ivo is inmiddels getrouwd en hij is  vader van 2 dochters. Hij heeft 12 uur per week aangepast werk gekregen in het bouwbedrijf van een familielid. Het UWV verstrekte een WIA uitkering. Een professionele bewindvoerder behartigt zijn financiële belangen in goed overleg met de familie. Een CIZ indicatie voor begeleiding verzorgt de individuele begeleiding.

Deze zaak is een win-win situatie voor alle betrokkenen.